Call Center: +90 850 811 76 76

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.packtory.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi Beysan Sanayi Sitesi No:20/1 Beylikdüzü-İSTANBUL adresinde mukim Ömür Baskı Ambalaj A.Ş. bu maddeden itibaren "ÖMÜR" olarak anılacaktır.

b) www.packtory.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı "Üye" olarak anılacaktır.


2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu ÖMÜR' ün sahip olduğu www.packtory.com.tr isimli internet sitesinden kullanıcı/üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri      

3.1.          Üye, internet sitesi üzerinden satın alacağı ürünün bedelini eksiksiz ödemeyi, kabul ve taahhüt etmektedir. Bedeli eksiksiz olarak ödenmeyen ürün kargoya teslim edilmez.

3.2.          ÖMÜR, dönemsel olarak belirli bir ürünle ilgili satış bedellerini dilediği şekilde belirleyebilir, değiştirebilir, kampanya, indirim, hediye gibi stratejiler oluşturabilir, dilediği zaman söz konusu kampanya, indirim ve hediye tanımlama hakkından vazgeçebilir. Üye, söz konusu değişiklikler nedeniyle herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

3.3.          ÖMÜR tarafından dönemsel olarak hazırlanacak kampanyalar saklı kalmak üzere, kargo bedeli üye’ye aittir.

3.4.          Üye, www.packtory.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ÖMÜR’ün bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.5.          Üye, ÖMÜR tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ÖMÜR’ ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ÖMÜR ‘ün söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.6.          Üye, www.packtory.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye aittir.

3.7.          Üye, www.packtory.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

3.8.           www.packtory.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ÖMÜR’ le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ÖMÜR 'ün üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.9.          ÖMÜR, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.packtory.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.10.       Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.11.       İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ÖMÜR'ü bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ÖMÜR’ün üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.12.       ÖMÜR’ün her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini sona erdirme, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri yok etme, silme, anonim hale getirme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ÖMÜR 'in hiçbir sorumluluğu olmadığını, üye kabul etmektedir.

3.13.       www.packtory.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı münferiden ÖMÜR’ün mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, taklit edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.14.       ÖMÜR tarafından www.packtory.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.15.       ÖMÜR, üyenin kişisel bilgilerini yasalarda öngörülen sair hususlar saklı kalmak kaydıyla, yasal bir zorunluluk olarak resmi kurumlar tarafından istendiğinde veya yasal gereklere uygun kendisinin veya www.packtory.com.tr web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 

3.16.       ÖMÜR, web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ÖMÜR web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17.       ÖMÜR, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.18.       ÖMÜR, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.19.       Taraflar, ÖMÜR' e ait tüm dijital kayıtların tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK’ya uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.20.        ÖMÜR, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.           

3.21.       ÖMÜR, işbu sözleşmeyi dilediği zaman değiştirebilir. Üye, her bir satış işleminde işbu sözleşmeyi dikkatlice okuyarak kabul ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.    
4. İade ve Değişim Şartları

 

İade ve Değişim Şartları:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında satın almış olduğunuz ürünleri koşulsuz 14 gün içerisinde Cayma hakkınızı kullanarak iade ya da değişim yapabilirsiniz. Satın almış olduğunuz ürünü iade ve değişim şartlarına uymak koşuluyla fatura ibrazı ile fatura tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade, 30 gün içerisinde değişim yapabilirsiniz. İade ve değişim taleplerinizi siparis@packtory.com.tr ya da iletişim kanallarımızdan iletebilirsiniz. İade ve değişim işlemlerinde ürün faturası ibraz edilmelidir. Aksi takdirde iade ve değişim yapılmamaktadır. İade ve değişim yapılan ürünlerin gönderim ücretlerinin müşteri tarafından ödenmesi gerekmektedir.      

Ürün ambalajı açılmış olsa da ambalaj içinden çıkan tüm aparatlar (poşet, iğne, bilgi kartı,etiket ve aparatları vs.) eksiksiz ve sağlam olarak tarafımıza geri gönderilmelidir. Ürün üzerinde hiçbir değişiklik ve deformasyon yapılmamış olarak tarafımıza geri gönderilmelidir. Ürün kesinlikle kullanılmamış olmalı, üzerinde leke, yırtık vs. hasar olmamalıdır.

 

Ürün İade ve Değişim Adresimiz:

Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi Beysan Sanayi Sitesi No:20/1 Beylikdüzü-İSTANBUL
 

Değişim ve İadesi Kabul Edilemeyen Ürünler:

Yukarıdaki ürünler için tanımlanan şartlara uygun olmayan ürünler değişim ve iade yapılamamaktadır. Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden vazgeçmesi halinde, iade edilen ürünün ÖMÜR'e ulaştığı andan itibaren ürünün bedeli müşteriye iade edilir. Havale iadeleri talepleri sistemimiz tarafından bankaya bildirilir maksimum 10 iş günü içinde banka tarafından hesabınıza aktarılır. Kredi Kartı ile ödemesi yapılmış ürünlerde iade taleplerinizi tam ve eksiksiz yaptığınız taktirde ilgili bilgiler bankanıza aktarılır ve maksimum 10 iş günü içinde banka tarafından ödeme yapılmaktadır. İlgili Banka Kredi Kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmayabilir. (Bu süreçte ÖMÜR'ün herhangi kusuru bulunmamaktadır.) Eğer iade ile ilgili tutarınız ilgili banka tarafından 10 iş günü geçmiş ve halen hesabınıza yatırılmamış ise finans@packtory.com.tr adresine göndereceğiniz bir e-posta ile bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Bu gibi durumlarda Bankanızın kredi kartı servisi ile irtibata geçmeniz gerekebilir.

 

5. Üyeliğin Başlaması ve Sona Ermesi

 

Üye’nin İnternet Sitesi’ni ve bağlı tüm sistemleri kullanmaya başlamak için İnternet Sitesi üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi elektronik olarak onaylaması Üye’nin işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Sözleşme, taraflardan herhangi birince iptal edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Taraflar diledikleri zaman işbu sözleşmeyi feshedebilirler. Fesih halinde tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleri etkilenmez. Üye tarafından işbu sözleşmeye, ÖMÜR’ün kurumsal yapısına, kurallarına ve yasalara aykırı davranılması halinde, üyenin sisteme erişim kapatılacaktır.  ÖMÜR üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

Üye tarafından sözleşme feshedilmek istenildiğinde ÖMÜR’ün iletişim kanallarında belirtilen info@packtory.com.tr mail adresine "Hesabı Kapat" başlık konulu mail gönderilecektir. ÖMÜR, talebe istinaden üyeliği iptal ederek, platform erişimini sonlandırır.


5. İhtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.           

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyeliğin başlangıcıyla birlikte akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.